ZESPÓŁ "TAJEMNICZEGO OGRODU"

Agata Turowska

Wicedyrektor, Wychowawca grupy "Piraci"

Barbara Szałacka

Wychowawca grupy "Słoneczka"

Aleksandra Żak

Wychowawca grupy "Skrzaty"

Małgorzata Krysa

Nauczyciel wspomagający

grupy "Słoneczka"

Iwona Woźniak

Nauczyciel wspomagający

grupy "Piraci"

Jerzy Wieczorek

Dyrektor

Katarzyna Wieczorek

Psycholog

Michalina Furmanek

Psycholog

Kalina Wirgowska

Oligofrenopedagog

Joanna Kopacka

Nauczyciel wspomagający grupy "Skrzaty"

Marlena Jaworska

Wicedyrektor

Maciej Cichy

Wychowawca grupy "Mróweczki"

Magdalena Kręta

Wychowawca grupy "Ananaski"

Katarzyna Gołąb

Nauczyciel wspomagający

grupy "Mróweczki"

Anna Stolarczyk

Nauczyciel wspomagający

grupy "Ananaski"

Marek Bonat i Cookie

Dogoterapeuta

Ewa Rak

Rytmika

Magdalena Segit-Krajewska

Fizjoterapeuta, terapeuta SI

Małgorzata Fit

Logopeda

Agnieszka Michniowska

Arteterapeuta

Katarzyna Smyk

Katecheta

Zespół - Opis Specjalistyczny:

Zespół psychologów, psychiatrów, pedagogów, logopedów, terapeutów,

których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego

oraz wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna.

ścieżka

Dyrekcja Tajemniczego Ogrodu

AgataT

Agata Turowska

Wicedyrektor, neurologopeda, Wychowawca grupy "Piraci"
OPIS SPECJALISTYCZNY:
Jestem pedagogiem specjalnym i neurologopedą. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności pracy z dzieckiem ze spektrum - kursy i szkolenia dotyczące alternatywnych metod komunikacji i wiele innych. Ukończyłam m.in. III-stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu, terapię integracji sensorycznej I stopnia, terapię ręki, terapię dziecka z mutyzmem wybiórczym I stopnia, kształtowanie mowy i języka u dzieci z autyzmem, afazją i opóźnionym rozwojem mowy, werbogesty. Interesuję się zaburzeniami przetwarzania słuchowego, jestem providerem metody Johansena- IAS.
 
Prywatnie mama Zosi i Antosi.
 
JW

Jerzy Wieczorek

Dyrektor przedszkola, lekarz psychiatra, psychoterapeuta
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Specjalizacja z psychiatrii I st. 1996 r. Kierunkowe kursy specjalizacyjne: terapia rodzin, psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa, szkoła trenerów, akademia coachingu. Praca: asystent w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie (1989-1996), terapeuta rodzinny w Wielospecjalistycznej Poradni Terapii Rodzin w Lublinie (1994-2006), lekarz psychiatra w specjalistycznych poradniach w Lublinie, Łęcznej, Puławach i Lubartowie. Od 2004 indywidualna praktyka lekarska. Laur Pacjenta w woj. lubelskim w 2013 i 2014 roku.

Mrarlena2

Marlena Jaworska

Wicedyrektor, psycholog kliniczny
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem psychologiem klinicznym, specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ukończyłam psychologię na UMCS w Lublinie. Uczestniczę w 4,5 letnim kursie psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania oświatą, Diagnozy, terapii, wsparcia i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Od wielu lat zajmuję się wsparciem psychologicznym, diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych przede wszystkim w oparciu o psychodynamiczne rozumienie problemów pacjenta.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam  między innymi podczas pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni dla Osób z Autyzmem, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży oraz w trakcie wielomiesięcznych staży specjalizacyjnych w szpitalach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.  

Maciek2

Maciej Cichy

Wychowawca grupy "Mróweczki"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentem Wydziału Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim o  specjalności nauczycielskiej w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej oraz absolwentem studiów podyplomowych Akademii Nauk Stosowanych im. W. Pola w Lublinie na kierunku Oligofrenopedagogika. Pracowałem z młodzieżą w gimnazjalną w Łęcznej. Obecnie od kilku lat, pełen energii i siły spokoju, wspieram Przedszkolaków "Tajemniczego Ogrodu".

OLA1

Aleksandra Żak

Wychowawca grupy "Skrzaty"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Integracji Sensorycznej oraz Diagnoza, Terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od niedawna terapeuta INPP. Aktualnie w trakcie studiów z fizjoterapii na Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie. Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Cały czas rozwija swój praktyczny warsztat pracy, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach. Ukończyła m.in.: 3-modułowy kurs bazowy Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce, Ruch Rozwijający W.Sherborne, szkolenia z zakresu alternatywnych metod komunikacji - Makaton, szkolenia treningu umiejętności społecznych, programu TEACCH, arteterapii oraz liczne szkolenia dotyczące edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeń psychicznych i rozwojowych u dzieci.  W pracy z dziećmi zwraca szczególną uwagę na rozwój i indywidualność dziecka, jego mocne strony i usamodzielnianie w szerokim tego słowa znaczeniu. Jest osobą otwartą, pogodną i konsekwentną w działaniu.

BASIA

Barbara Szałacka

Wychowawca grupy "Słoneczka"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem pedagogiem,oligofrenopedagogiem,logopedą, nauczycielem mianowanym, absolwentką Wydziału  Humanistycznego UMCS w Lublinie. Ukończyłam także studia podyplomowe Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu,w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowym zaburzeniami rozwojowymi. Posiadam certyfikowane szkolenie -Terapia Ręki szkolenie I oraz II stopnia. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach na temat spektrum. W pracy z dziećmi mam duże doświadczenie poparte wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych, w tym w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kocham dzieci i staram się zapewnić im bezpieczeństwo, a przede wszystkim dać szansę na większą samodzielność w życiu.

 
MAGDA20

Magdalena Kręta

Wychowawca grupy "Ananaski"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS - pedagogiem specjalnym (tyflopedagogiem i oligofrenopedagogiem) z edukacją wczesnoszkolną. Współpracowałam z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, gdzie odbyłam specjalistyczne szkolenie. Uczestniczyłam w warsztatach specjalistycznych między innymi: Skuteczne interwencje w rozwiązywaniu małych i dużych problemów wychowawczych z wykorzystaniem pedagogiki systemowej, origami, III  - stopniowy kurs Stosowana Analiza zachowań w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie: Edukacja i terapia osób  ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej. Jestem Terapeutą ręki i zaburzeń motoryki małej II stopnia - diagnoza, terapia, masaż.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, uwielbiam pływać i  lubię długie spacery z moim psem. 

kasiag3

Katarzyna Gołąb

Nauczyciel Wspomagający grupy "Mróweczki"
OPIS SPECJALISTYCZNY:
Studiowałam animację kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Ukończyłam psychologię ze specjalnością psychologia rodziny na tym samym wydziale. Praca z Dziećmi "Tajemniczego Ogrodu" sprawia mi ogromną radość oraz daje poczucie, że to, co robię jest ważne i ma sens.
Prywatnie bardzo lubię spędzać czas spacerując, zwiedzając miejsca w których można być blisko natury. Lubię także czytać książki, zarówno powieści jak i książki naukowe, dzięki którym mogę zgłębiać swoją wiedzę psychologiczną. 
Asia Kopacka2

Joanna Kopacka

Nauczyciel Wspomagający grupy "Skrzaty""
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką Psychologii (specjalność: wspieranie jakości życia) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponadto ukończyłam Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Pracowałam z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka. W pracy z dzieckiem staram się być empatyczna, ciepła i otwarta, aby poznać jego wyjątkowy świat i dać mu przestrzeń do jego odkrywania.

W wolnym czasie lubię spacerować, tańczyć i podróżować.

dav

Małgorzata Krysa

Nauczyciel Wspomagający grupy "Słoneczka"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem nauczycielem wspomagającym. Lubię pracę z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną oraz mamą czterech dorosłych córek. Moją pasją są książki oraz wycieczki górskie.

Ania Stolarczyk

Anna Stolarczyk

Nauczyciel wspomagający grupy "Ananaski"
OPIS SPECJALISTYCZNY:
Jestem absolwentką Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku Nauki o Rodzinie oraz Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Socjologia. Podczas studiów uczestniczyłam w licznych warsztatach oraz szkoleniach prowadzonych przez Koło Naukowe Instytutu Nauk o Rodzinie.
Jako absolwentka Nauk o Rodzinie posiadam pogłębioną wiedzę na temat rodziny ze strony nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych i prawnych, a także ze strony nauk filozoficzno-teologicznych. 
Za swoje mocne strony uważam cierpliwość, rzetelne podejście do powierzonych zadań oraz zaangażowanie, a także umiejętność zachowania w sytuacjach stresowych. 
 
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą Julci. 
W wolnych chwilach biorę udział w webinariach mi.in. ,,Znaczenie złości w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym" oraz ,,Rozwój sensoryczno- motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym".
 
Moja wielka miłość to kwiaty. Tworzę różnego rodzaju kompozycje kwiatowe, prowadzę Fanpage'a na Facebooku ,,Anka plecie wianki". 
Interesuję i dekoratorstwem, rękodziełem oraz projektami DIY. 
Iwonka Woźniak

Iwona Woźniak

Nauczyciel Wspomagający grupy "Piraci"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Ukończyłam Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka WSP im. J. Korczaka w Warszawie oraz studia podyplomowe Akademii Nauk Stosowanych im. W. Pola w Lublinie na kierunku Oligofrenopedagogika. W przedszkolu "Tajemniczy Ogród" pracuję od samego początku jego powołania i sprawia mi to ogromną satysfakcję. Chcę, aby nasze Dzieci w trakcie zdobywania koniecznych umiejętności i wiedzy, miały we mnie wsparcie, ciepło oraz poczucie bezpieczeństwa.

Prywatnie jestem żoną, mamą siedmiorga dzieci i babcią.

Kasia Wiecz4

Katarzyna Wieczorek

Psycholog
OPIS SPECJALISTYCZNY:
Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyłam studia ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Obecnie jestem w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, organizowanej przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Od zawsze pasjonowała mnie praca z dziećmi i młodzieżą. Moje pierwsze doświadczenia zdobywałam już w liceum jako wolontariuszka. Od tamtej pory poszerzam swoją wiedzę i umiejętności podczas licznych kursów, szkoleń i konferencji.  Uważam, że każdy mały człowiek ma ogromny potencjał, a zadaniem rodziców, moim i innych specjalistów jest pomoc w jak najlepszym jego wykorzystaniu. 
Kalina Wirgowska

Kalina Wirgowska

Oligofrenopedagog
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aby ubogacić swój warsztat pracy ukończyłam studia podyplomowe oraz uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych –pomoc dziecku i rodzinie - trzy semestralne studia podyplomowe

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie " Terapia pedagogiczna

 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitcja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Kurs „ Praktyczne wykorzystanie technik Stosowanej analizy Zachowania w praktyce terapeutyczno- edukacyjnej” (kurs III stopniowy z metody behawioralnej w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjno- terapeutycznych , w szczególności z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu , z zaburzeniami zachowania.)

 • Roczny kurs z pedagogiki zabawy i metodyki pracy z grupą. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie – obecnie - „ KLANZA”

 • Kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki i glottoterapii.

 • Program Profilaktyczno – Terapeutyczny p.t. „Odczuwaj, ufaj, mów”.

 • Wstęp do socjoterapii ( 30 godzin dydaktycznych )

 • Kurs „Niekonwencjonalne techniki plastyczne, Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie

 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – część I. Szkoła dla rodziców
  i wychowawców – „Bez porażek” (30 godzin). Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia na rzecz Rodziny w Warszawie

  Uzyskałam certyfikaty:

 • Certyfikat Monachijska Funkcjonalna diagnostyka rozwojowa

 • Certyfikat ukończeni szkolenia „Diagnoza , obraz kliniczny , modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży. Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Poza-Schematami w Warszawie.

Ukończyam szkolenia:

 • Szkolenie „ Podstawy integracji sensorycznej”

 • Praktyczne parametry diagnozy i terapii autyzmu

 • Patofizjologia autyzmu

 • Profile lingwistyczne w zespole aspargera

 • Wykorzystanie seksualne dzieci. Wstępna diagnoza oraz interwencja prawna i psychologiczna na rzecz dziecka krzywdzonego seksualnie i jego rodziny

 • Funkcjonowanie poznawcze społęczno-emocjonalne i seksualne dziecka w kolejnych fazach rozwojowych.

 • Od prostych do zaawansowanych pomocy wspierającyh porozumiewanie się.

 • Trening umiejetności społecznych dzieci i młodzieży.

 • "Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C )APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii"

 • Trening Pewności siebie"

MichalinaF

Michalina Furmanek

Psycholog
OPIS SPECJALISTYCZNY:
Jestem absolwentką Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego. Obecnie jestem uczestnikiem całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Akademii Psychoterapii Interego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe opiera się głównie na pracy z dziećmi i młodzieżą. Praca z najmłodszymi sprawia mi ogromną satysfakcję, jest moją pasją. 
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą Antoniny.
dogi =)

Marek Bonat i Cookie

Dogoterapeuta
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania...

MałgosiaFit_0

Małgorzata Fit

Logopeda
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Z wykształcenia jestem pedagogiem i logopedą, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  Zajmuję się terapią dzieci z wadami wymowy i problemami komunikacyjnymi. Swoje kwalifikacje stale podnoszę uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Ukończyłam, między innymi: III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (w Centrum Szkoleń Behawioralnych),  ,,Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem (Dobra Kadra), ,,Zaburzenia mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi”, ,,Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem” (Instytut Edukacji Logopedycznej), ,, Program Językowy Makaton”.  Praca i pomoc dzieciom sprawia mi ogromną satysfakcję.

Prywatnie jestem żoną i szczęśliwą matką Damiana i Alicji.

MAGDAS1

Magdalena Segit-Krajewska

Fizjoterapeuta, terapeuta SI
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, absolwentką studiów wyższych magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Integracji Sensorycznej oraz Autyzmu.  Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania oraz niepełnosprawnością ruchową. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, neurorozwojowej diagnostyki i rehabilitacji dzieci oraz wiele innych. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję.

Uwielbiam książki, podróże, polskie morze, fotografię oraz mój ogród. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą.

AgniM

Agnieszka Michniowska

Arteterapeuta
OPIS SPECJALISTYCZNY:
Jestem absolwentką pracowni malarstwa Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie i WSP w Częstochowie oraz podyplomowych studiów: Arteterapia WSSP im. W. Pola w Lublinie, Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością, tamże i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka WSP im. J. Korczaka w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam kurs terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych w Centrum Kształcenia  "Dobra Kadra" w Warszawie oraz  szkolenie "TIARIS": Terapia i Arteterapia Ręki i Stopy, Ośrodka Edukacyjnego "Asto" we Wrocławiu. Do tej pory brałam udział w szeregu kursów, szkoleń i konferencji o tematyce autystycznej, prowadzonych przez Fundację "Synapsis" w Warszawie i Fundację "Alfa" w Lublinie.
Z Przedszkolakami "Tajemniczego Ogrodu" prowadzę grupową terapię Arteterapii oraz indywidualną Terapię Ręki i Stopy. 
 
Praca z Dziećmi jest moją wielką pasją, której oddaję się od początku powstania Przedszkola, inspiruje obrazy, które maluję, a tańcząc tango argentyńskie odpoczywam i nabieram sił.
liść
Katarzyna Smyk2

Katarzyna Smyk

Katecheta
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UMCS, Kolegium Katechetycznego przy KUL, podyplomowych studiów z zakresu surdopedagogiki, oligofrenopedagog, posiadający uprawnienia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz sztuki. Ukończyła I, II oraz III stopień szkolenia z zakresu terapii behawioralnej oraz liczne kursy i szkolenia. Pracuje jako katecheta oraz nauczyciel dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, stale otwarty na nową wiedzę oraz metody terapii. W pracy z dziećmi ciepła, otwarta, dbająca o dobrą atmosferę i szczęście dziecka, jednoczenie konsekwentnie realizująca cele wyznaczone przez przedszkole i słowa Jana Pawła II " Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka". 

Ewa Rak

Ewa Rak

Rytmika
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych - kierunek: Pedagogika. Wykształcenie uzupełniła licznymi kursami i szkoleniami w zakresie oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oraz sztuki oraz warsztaty dla nauczycieli-Rytmika. Absolwentka Ogniska Muzycznego na fortepian obecnie od kilkunastu lat nauczyciel Muzyki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. Była uczestnikiem licznych szkoleń dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii i pracy z osobami z autyzmem, a także innych szkoleń doskonalących warsztat ( Stosowana Analiza Zachowania-teoria i praktyka, PECS, "Osoba z Zespołem Aspergera jak zrozumieć i wspierać"- SYNAPSIS, Teoria umysłu u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a możliwości doświadczania sfery duchowej oraz kształtowania zachowań społecznych i komunikacyjnych oraz wiele innych. Wieloletni kierownik kolonii letnich polskich i zagranicznych.  W swojej pracy stosuje muzykoterapię aktywną jak również receptywną. W swojej pracy stara się o znaleźć wspólne pole uwagi z dzieckiem i skupić jego uwagę, a także pomóc mu rozwijać słuch, koordynację motoryki małej i dużej, mowę i śpiew, interakcje społeczne i prawidłowe zachowania w grupie i inne ważne funkcje nie tylko związane z Rytmiką. 

liść

Ułatwienia dostępu