Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem ,,TAJEMNICZY OGRÓD" Kiwerskiego 3 LUBLIN

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. JAN PAWEŁ II

"Tajemniczy Ogród" serdecznie zaprasza Dzieci i ich Rodziców do przedszkola. Rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2024/ 2025 !

KWIECIEŃ MIESIĄCEM WIEDZY O AUTYZMIE

Przedszkole Specjalne

Przedszkole Tajemniczy Ogród zostało stworzone dla Dzieci z Autyzmem Dziecięcym oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, celem niesienia wieloaspektowej pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej Dzieciom i ich Rodzinom.

Atuty Przedszkola

Zapewniamy konsultacje lekarza psychiatry dzieci i młodzieży oraz neurologa dziecięcego. Oferujemy pomoc w zadaniach rodzicielsko – wychowawczych. Dbamy, aby Dzieci czuły się bezpiecznie, zapewniając im akceptację bez względu na stopień niepełnosprawności.

Zapraszamy

Nasz adres: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tajemniczy Ogród” w Lublinie
20-240 Lublin, ul. Wojciecha Kiwerskiego 3, email:  [email protected]
tel.: 81 - 747 71 13, +48 509 617 203

O NAS >

Naszą misją jest:

Jak najlepsze przygotowywanie Dzieci do funkcjonowania w środowisku społecznym: rodzinie, grupie rówieśniczej oraz otoczeniu. 

Przedszkole działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.

Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych oraz opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

METODYKA PRACY >

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy:

  • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA,
  • TERAPIA PEDAGOGICZNA,
  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA,
  • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA,
  • ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI,
  • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,
  • TERAPIA RĘKI I STOPY,
  • ARTETERAPIA, DOGOTERAPIA,
  • TRENING FUNKCJI WYKONAWCZYCH,
  • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH.

KADRA >

Nasz zespół:

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, neurolog dziecięcy, psycholog dzieci i młodzieży, neurologopeda i logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, oligofrenopedagog, arteterapeuta, terapeuta ręki i stopy, dogoterapeuta, nauczyciel rytmiki, katecheta.

ZESPÓŁ >

KONTAKT

Informacje Kontaktowe: 

Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NOWA w Lublinie
Tel. 81 747 65 36, ul.Kiwerskiego 3
[email protected]

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród w Lublinie
Tel. 81 747 71 13, +48 509 617 203, ul.Kiwerskiego 3
[email protected]

MAPKA->

Ułatwienia dostępu